диференциран

  1. Съобразен с известни особености, разграничен. Различен, нееднакъв.