диктатура

лат.
  1. Неограничена с нищо власт, която се опира на насилието и силата.
  2. Власт на диктатор.
  3. Времето, през което управлява един диктатор.
  4. Диктатура на пролетариата — държавна власт на пролетариата в преходния период от капитализъм към социализъм и комунизъм, установена под ръководството на работническата класа.