диктатор

лат.
  1. В древния Рим — управител управител с неограничена власт, назначен за 6 месеца или безсрочно при извънредни случаи на голяма опасност за държавата.
  2. Управител на държава без ограничена власт; пълновластен господар.
  3. прен. Властен и деспотичен човек; насилник.