диатриба

гр. “учебно упражнение”
  1. Разговор, развлечение. Изследване; Жлъчна реч с лични нападки.