диаспора

гр. Райзсейване

  1. прен. Разсейване, разпръсване на населението на една страна в други страни.

  2. Самото разпръснато население.