диахрония

диа- “време”
  1. Историческа последователност в развитието на езиковите явления; развитие на явленията във времето.