диа-

гр.
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “пред, раз”.
dia