детерминизъм

лат. “ограничавам”
  1. Учение за всеобщата обективна закономерност и причинна зависимост на всички явления в природата и обществото.
  2. Учение за закономерността и причинната зависимост на човешката воля.