деонтология

гр. “дълг” и “наука”
  1. Теория на нравствените задължения; медицинска деонтология — теория за юридическите, професионалните и моралните права и задължения на практикуващите лекари спрямо техните пациенти и колеги.