демос

гр. “народ”
  1. ист. В древна Гърция — свободното пълноправно население на градовете-държави, стоящи под аристокрацията и над чужденците, освободените роби и др.
  2. По-късно — народът, непривелигированото градско население.