демократически

  1. Който се отнася или е свойствен на демокрацията; народовластнически, народовластен.
  2. Който зачита правата на другите и не превишава своите; народен.
  3. Демократически централизъм — ръководен принцип в организационния строеж на комунистическите и работнически партии, които имат следните отличителни черти: изборност на всички ръководни органи на партиите от горе до долу, периодично отчитане на партийните органи пред своите партийни организации, строга партийна дисциплина и подчиняване на малцинството на мнозинството, безусловна задължителност на решенията на по-висшите органи за по-низшите.