демиург

гр. “занаятчия, архитект”
  1. ист. В древна Гърция, майстор, занаятчия.
  2. ист. Висше длъжностно лице в някои полиси (напр. Делфи).
  3. рел. Бог — създател на света.
  4. прен. Творец, създател на нещо велико.