деменция

лат. де- “ум, разум”
  1. Придобит упадък на интелекта; слабоумие. Лудост. Придобита лудост. Оглупяване.