деизъм

Деисти — Волтер, Русо, Лок, Новиков и др.
  1. Религиозно философско учение през XVII—XVIII в., което признава съществуването на Бог само като първопричина в света, но отрича неговото съществуване като личност (теизъм) и неговото вмешателство в природата и обществото.