дедукция

  1. Заключение от общото, от предидущето; извод.
  2. Метод на логическо мислене за правене частни изводи от общи положения.