декадентство

  1. Упадъчно литературно художествено течение в края на XIX и началото на XX в., което се характеризира с краен естетизъм и индивидуализъм.
  2. Упадък, упадъчни черти в литературата и изкуството.