дебилност

лат. “слаб”
  1. мед. Обща слабост
  2. Лека степен на вродено слабоумие.