дематериализация

де- лат. “материя”
  1. Схващане за превръщане на материалното в нематериално.