де-

лат.
  1. Първата съставна част на сложни думи със значение “отсъствие, отстраняване, лишаване”, напр. деменция
de