дадаизъм

фр. “конче” на детски език, случайно избрана в речника дума от основателите
  1. изк. Предшестващо сюрреализма модернистично течение в литературата и живописта (1916—1924), опълчващо се срещу традиционализма, условностите и войната чрез средствата на абсурда.