креационизъм

лат. “създаване”
  1. Религиозно-философско учение за сътворението на света, на живата и неживата природа като единен творчески акт.