корелат

лат. “съотносителен”
  1. Съотносително понятие, чието съдържание се изяснява чрез съпоставяне с някое друго понятие.