конвергенция

лат. “приближавам се”
  1. фил. Сближаване на различни идеи и системи.
  2. книж. Съвпадение, сходство на признаци.