конвенционализъм

лат. “договор, споразумение”
  1. Концепция, според която научните теории и понятия не са отражение на обективния свят, а са продукт на произволно споразумение между учените, което се определя от съображения за удобство и простота.