контаминация

  1. Смесване на две или повече събития при разказ, вмъкване подробности от едно съчинение при предаване съдържанието на друго.
  2. Образуване на един нов израз или нова дума от свързването на два израза или думи.