конструктивизъм

лат.
  1. Формалистично направление в изкуството след Първата световна война, което проповядва “естетика на машините” и тесен утилитаризъм и се характеризира с идейна безпътица; в архитектурата си служи с външно подчертани форми.