консерватизъм

лат. “запазвам”
  1. полит. Политическа доктрина и практика с родоначалник англиския политически деец и мислител Бърк (Burke, 1729—1797), която е насочена към запазване на исторически доказалите се институции и традиции и осигуряване на социалната стабилност, против промените, които могат да нарушат естествения ход и приемствеността в развитието на обществото.