консеквенционален

лат. “последица”
  1. Консеквенционална етика — етическа теория, в която моралното значение на постъпките се установява в зависимост от последиците им.