конгрегационализъм

  1. рел. Християнско движение, наричано още сборно движение или конгрешанство, възникнало сред протестанските царкви в Англия в края на ХVІ — началото на ХVІІ в., което изтъква правото на религиозно самоуправление на всяка конгрегация.