конгрегация

лат. “съюз”
  1. рел. Религиозно събрание или община, събор, паство.