конформизъм

лат. “подобен”
  1. книж. Съглашателство, приемане на съществуващия ред и господстващите мнения, липса на собствена позиция.
  2. църк. Учението на англиканската църква.