кондиционализъм

лат. “условие”
  1. фил. Учение, основано от немския физиолог Ферворн (Verworn, 1863—1921), в което понятието “причина” се заменя с понятието “комплекс от условия”.
  2. рел. Християнска доктрина, според която безсмъртието зависи от добрите дела на човека.