концептуализъм

лат. “схващане” -изъм
  1. Направление в схоластичната философия, което, както и номинализма, отхвърля учението на средновековния реализъм и отрича реалното съществуване на общото независимо от отделните неща, но за разлика от номинализма признава съществуването в съзнанието на предопитни общи понятия — концепти — като особена форма на познание на действителността.