концепт

лат. “схващане”
  1. Формулировка, умствен образ, обща мисъл.