компендиум

“скъсявам”
  1. Съкратено изложение на основни положения на някоя наука.