клиентелизъм

фр. “клиентела” -изъм
  1. полит. Система от взаимоотношения между политическите лидери и местния елит, типична за страните с неразвито гражданско общество и неизградена правова държава, при която местните активисти и подкрепящите партията граждани получавата облаги срещу засвидетелстване на лична преданост към определен политик или партия.