класа

гр. “разред”
  1. Голяма обществена група, която има еднакви икономически интереси поради своето особено, исторически определено място в системата на общественото производство и разпределение на материалните блага и която се противопоставя на други обществени групи поради своето различно отношение към средствата за производство.
  2. прен. Степен, качество, достойнство.