класицизъм

лат. “първокласен”
  1. Художествен метод и естетическа теория в европейското изкуство от периода на разцвета на абсолютизма (XVII—XVIII в.), издигащи като образци в изкуството художествените произведения на античността.