шозизъм

фр. “вещ, предмет”
  1. изк. Направление сред модернистичната френска литература “нов френски роман”, което педантично обрисува нещата, превърнати в герои, докато хората са без имена, характер или лице, като истински вещи.