химера

  1. мит. Древногръцко митично чудовище с тяло на козел, глава на лъв и змийска опашка, бълващо огнени плъмъци; според други легенди то имало три глави — лъвска, козя и змийска, от които излизали пламъци.
  2. Непостижима фантастична мечта.