черносотник

  1. Реакционер в царска Русия, участник в някоя от крайните монархически групи, които са изпращали наказателни групи (черная сотня) срещу революционери и прогресивни люде.
  2. Краен реакционер; мракобесник.