шовинизъм

собств. N. Chauvin
  1. полит. Краен национализъм, проповядващ превъзходство и господство на една нация над друга и разпалващ вражда или омраза между народите. Понятието се появявя през 1831 г. в пиесата на братя И. и Т. Коняр “Трицветната кокарда”, където образът на героя новобранец Н. Шовен е заимстван от реалната личност със същото име — ветеран от армията на Наполеон.