харизма

гр. “божествен дар. милост, хубост”
  1. рел. Според християнството — божествено вдъхновен дар, достойнство като отплата за утешаване и проповядване.
  2. полит. Специално качество на водач, което привлича масите, въздейства на въобръжението, вдъхновява подчинение и отдаденост към лидера.