хаос

  1. мит. Според древногръцките вярвания — първична стихия съществувала в пространството преди сътворението на света.