центризъм

лат. “център” -изъм
  1. Най-опасната разновидност на опортюнизма, която остава вярна на думи на марксизма, а в действителност е подчинена на опортюнизма.
  2. полит. Умерено течение в политиката и управлението, което избягва крайните леви или десни партийни пристрастия.