келти

  1. Група индоевропейски племена, населявали днешна Франция, Швейцария, Белгия и Южна Германия, а след V в. пр. Хр. се разселват към Испания, Британските острови, Италия, Балканския полуостров и Мала Азия.