казуализъм

лат. “случаен” -изъм
  1. Обяснение на всичко в света със случайността.