каста

лат. “чист”
  1. Обществена група в Индия, строго обособена по произход, професии и привилегии на членовете и.
  2. прен. Затворена група от хора, които отстояват обществените си интереси и достъпът до която е труден или невъзможен.