капитализъм

лат. “главен”
  1. Обществено-буржоазен строй, основан на експлоатацията на една класа от друга, при който всички средства за производство са частна собственост на малцина — капиталистическата класа — и служат за източник на печалба.