-цид

лат. “убивам”
  1. Втора съставна част на сложни думи със значение нещо, което убива.